English

   

 

Ditt översättningsföretag 

Över 30 år i företagens tjänst. Stora och små företag i flera länder finns bland våra kunder. Under årens lopp har vi översatt texter åt de allra flesta storföretag, från bil- och telefontillverkare till stålverk, verktygsmakare och verkstadsindustri. Några av landets största översättningsbyråer anlitar oss regelbundet som underleverantör, bl a för EU-texter.

Inom vissa branscher, t ex träbearbetning, har vi haft förmånen att få arbeta extra mycket och viss undervisning har också ingått i verksamheten. Kravspecifikationer för slutförvaring av kärnbränsle, belysningskataloger och rasstandard för hundar hör till sådant vi har översatt genom åren.

Specialister på översättningar till svenska av tekniska och kommersiella texter från framför allt engelska, tyska, franska och spanska och naturligtvis omvänt
Professionella översättningar till och från de flesta språkkombinationer - som exempel från svenska eller engelska till japanska och kinesiska
Rimlig prisnivå genom att vi ingår i ett nätverk av översättare med låga overheadkostnader
Vi medverkar med praktisk språkhjälp vid förhandlingsbordet och vid mässframträdanden, såväl i Sverige som utomlands
En del företag anlitar oss för redigering och korrekturläsning av och ibland för att författa texter kring deras produkter
Behovs- och individanpassad intensivutbildning i svenska för invandrare
Kompletterande svenskundervisning för att uppfylla behörighetskrav, allt från grunder och grammatik till konversation

sprakmakarna.se © 2007-2018

språkmakarna sprakmakarna hallsberg jan-erik järlebark översättning svenska tyska engelska franska sverige schweden sm4wkt