English

 

 

   

 

 

 Om oss - 25 år i företagens tjänst 

Över 25 år i företagens tjänst – verksamheten i egen regi startade 1979 men redan tidigare hade vi mera som hobby ägnat oss åt att hjälpa till med översättningar

 
Specialister på översättningar till svenska av tekniska, juridiska och kommersiella texter från framför allt engelska, tyska och franska
Tack vare mångårigt samarbete med andra företag kan vi erbjuda översättningar i de flesta språkkombinationer – några exempel: vi har arbetat med arabiska, japanska och moldaviska
Stora och små företag i flera länder finns bland våra kunder – under årens lopp har vi översatt texter åt de allra flesta svenska storföretag, från biltillverkare till stålverk
Några av landets största översättningsbyrårer anlitar oss regelbundet som underleverantör, bl a för EU-texter
Vi har anlitats både som export-/importkonsulter och medhjälpare vid mässframträdanden och förhandlingar, såväl i Sverige som utomlands
Inom vissa branscher, t ex träbearbetning, har vi haft förmånen att få arbeta extra mycket och viss undervisning har också ingått i verksamheten
I dagsläget kan vi framför allt erbjuda behovs- och individanpassad intensivutbildning i svenska för invandrare
Kompletterande svenskundervisning för att uppfylla behörighetskrav, allt från grunder och grammatik till konversation

 

sprakmakarna © 2007-2018